4 Креативности

"Основната идея на проект “4 креативности” е да се създаде уникален, иновативен образователен инструмент, който да подпомогне учителите в техните ежедневни дейности, за да осигурят високо качество на преподаване и да представят съвременни възможности за обучение на своите
ученици."

Image

За проекта

Проектът се фокусира върху развитието и усъвършенстването на креативността и творческото мислене на учениците в 4 направления: математика; лингвистични умения; точни науки; артистичност.

Целта на проект „4 креативности“ е да подобри уменията на преподавателите да създават творческа обучителна среда, в която учениците да придобият способности да мислят рационално, както и да анализират и решават ежедневни проблеми и ситуации.

Подпомагайки и подобрявайки преподавателската практика, ние се стремим да обогатим настоящата училищна среда в Европа чрез включване нанови методологии, опит и знания във формалната образователна система."

Резултати

Целева група – ученици между 10 и 12 години

Подобряване на преподавателската практика

Стимулиране на креативността на учениците

Уникален обучителен инструмент

Активно участие в клас

Дейностите по проекта целят да насърчат активното участие на всички ученици в класната стая.

Дейностите по проекта целят да насърчат активното участие на всички ученици в класната стая. Резултатите от проекта са предназначени да бъдат използвани от учители, работещи с ученици от 10 до 12 години, като стимулират тяхната мотивация и креативност.

Image

ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование