Новини

„4 Креативности“ накратко

„4 Креативности“ накратко

Способности като творчество, критично мислене, решаване на проблеми и артистично изразяване са ключови компетентности, които трябва да се развиват, за да се посрещнат актуалните трудности и промени в днешното общество. Когато преподаваме творчество, можем да предложим инструменти за иновации и промяна. С това целим да възпитаме хора, изпълнени с оригиналност, визия за бъдещето, предприемчивост и със способност да поемат рискове, преодолявайки препятствията и проблемите, с които се сблъскват в ежедневието си.

Артистична креативност - изразяване чрез изкуство

Артистична креативност - изразяване чрез изкуство

Разработването и тестването на колекция от атрактивни обучителни методи, включени в четвъртия и последен интелектуален продукт по проект 4 Креативности (2019-1-BG01-KA201-062354): Артистична креативност, започна през месец май 2021.

С насърчаването на артистичната креативност ще подобрим артистичните способности на нашите ученици и способността им да изразяват своите желания, емоции и страхове.

Изследователи на Научна креативност

Изследователи на Научна креативност

С новата 2020/2021 учебна година започна и работата по създаването на третия интелектуален продукт по проект 4 Креативности (2019-1-BG01-KA201-062354): Научна креативност.

В рамките на тази категория са включени разнообразни дейности, имащи за цел да подобрят мисловния капацитет на учениците и способността им да преминават от основни понятия към по-сложни; да решават проблеми в реална ситуация; да тренират дедуктивния си капацитет.

Обратно на училище с проект 4 Креативности

Обратно на училище с проект 4 Креативности

Сложната международна здравна обстановка не позволи на партньорите по проект 4 Креативности да се съберат за втората транснационална среща в Дъблин, планирана за 1-ви и 2-ри октомври 2020. Вместо това, те се срещнаха във виртуална среда на 23 септември 2020, малко след старта на учебната 2020/2021 във всички партньорски държави.

Математическа креативност - мисията възможна!

Математическа креативност - мисията възможна!

Преди да се отдадат на заслужена лятна почивка, партньорите по проект 4 Креативности (2019-1-BG01-KA201-062354) завършиха първата версия на вторият интелектуален продукт от проекта: Математическа креативност.
В рамките на модул „Математическа креативност“ са включени разнообразни дейности, целящи развитието и усъвършенстването на мотивацията, логическото мислене и математическите умения на учениците чрез иновативни подходи.

 

Повишаване на езиковата креативност на учениците

Повишаване на езиковата креативност на учениците

След седмици неуморна работа, партньорите по проект 4 Креативности (2019-1-BG01-KA201-062354) приключиха работата си по създаване на пилотната версия на първия интелектуален продукт. В рамките на модул „Езикова креативност“ са включени разнообразни дейности, целящи развитието и усъвършенстването на езиковите умения на учениците чрез иновативни подходи.

 

Проект 4 креативности - брошура

Проект 4 креативности - брошура

Брошурата по проект 4 Креативности можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Последвайте страницата на проекта във Facebook!

 

 

 

 

Първа среща в София, България

Първа среща в София, България

Първата партньорска среща по проект “4 креативности” се проведе в София на 11-12 Ноември 2019 година. Любезен домакин на събитието беше координатора на проекта 6-то ОУ "Граф Игнатиев". На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации. Партньорството по проекта се състои от две организации от Испания, Ирландия, Румъния и България – едно училище и една неправителствена организация.

Официален старт на проект “4 Креативности”

Официален старт на проект “4 Креативности”

 Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

Информация

№: 2019-1-BG01-KA201-062354
Програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.11.2019 – 31.10.2021

Erasmus