ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

6-то СОУ „Граф Игнатиев” - България

6-то СОУ „Граф Игнатиев” е обюообразователно училище в София, България, в което има около 600 ученици от 7 до 13 години години. Педагогическият и непедагогическият състав се състои от 50 души.

Ние желаем да предоставим възможности за активно участие на учениците във формирането на училищната среда. Ние насърчаваме самоуправлението чрез активен ученически съвет, който ангажира учениците в различни събития и учебни инициативи в широк спектър от теми като: европейски ценности; устойчиво развитие; развито гражданско общество; благотворителност; добродетелите като част от културата на учениците; култура на деца и млади хора срещу агресия и тормоз.

Лице за контакт: Велислава Петрова
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сдружение “Знам и Мога” - България

Сдружение “Знам и Мога” е неправителствена организация учредена през март 2007 в София. Работи основно в сферата на неформалното образование и по Европейски проекти и програми в сферата на образование, права и правосъдие, гражданство и мобилности. Има партньори в 20 държави от ЕС, Турция, Албания, Македония.

Основните дейности на организацията са: разработване и управление на собствени проекти и програми; участие в национални и международни проекти, събития и програми; инвестиране в човешкия капитал; международно сътрудничество; осигуряване на логистична подкрепа за провеждането на регионални, национални и международнисъбития за обмен на опит и добри практики; сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието, услугите и индустрията.

Лице за контакт: Наталия Шаламанова
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA – Испания

CARLOS V е полу-частно училище, което работи с регионалните власти според учебна програма, създадена за регион Мурсия. Намира се в град Агуилас.

Ние сме асоциирана работна кооперация, която възниква със следните цели:
1) гарантиране, че всеки ученик постига интегрално развитие като личност;
2) предлагане на качествено образование, което обхваща академична и човешка формация в рамките на демократичните принципи на уважение и толерантност от страна на не-деноминационна перспектива (аполитична и светска).

Основният език на преподаване е испанският.

Училищният персонал е екип от професионалисти, които работят ентусиазирано в разработването на персонализиран образователен модел, който отговаря на нуждите на ученици, родители и учители. Ето защо нашият проект е отворен за цялата образователна общност и особено за семействата, които считаме за партньори в процеса на преподаване и обучение.

В нашето училище има общо 60 учители и 742 ученици.

Лице за контакт: Мария Хурадо
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

GROWTH COOP S.COOP.AND - Испания

 

GrowthCoop е млада организация, но нейните членове имат богат опит в работата по европейските проекти. Нашата страст е да спомогнем за развиване на уменията и компетентностите на хората. Вярваме, че създаването на едно здраво общество зависи от развиването на индивидите и организациите в него.

Работим с хора от различни икономически сектори и произход, като насърчаваме социалното включване. Работим за популяризирането на ценности като предприемачество, междукултурализъм, устойчивост, защита на околната среда, кръгова икономика и други, като вярваме, че ще създадат по-добър живот за идните поколения.

Лице за контакт: Nazarena Micheli
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED – Ирландия

 

I & F Education е организация, позиционирана в Дъблин, Ирландия, която насърчава образователното развитие на хора от всички възрасти, особено в областите на развиване на езикови умения, спорт и личностно развитие, младежта и предприемачеството.

Ние участваме в редица транснационални европейски проекти и сме част от Европейската мрежа за нови идеи и нови възможности.

Лице за контакт: Наоми Никол
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

De La Salle College – Ирландия

De La Salle College Churchtown е официално открит през 1952г, а през 1957г. се мести на сегашното си местоположение. През 2012 г./2013 г. колежът отбеляза своята 60-годишнина от предоставянето на образование на студентите от окръг Дъблин (Юг). В момента колежът разполага с богата учебна база, която продължаваме да подобряваме непрекъснато.

Нашият колеж се стреми да насърчи всеки студент да постигне пълния си потенциал на академично, физическо, емоционално, социално и духовно равнище, в безопасна среда и в атмосфера на взаимно уважение. Девизът на колежа е „Recta Sapere“, в превод „Правилно решение“, което ние тълкуваме като „Мъдростта да знаеш какво е правилно и смелостта да го направиш“.

Лице за контакт: Майкъл Кирван
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara – Румъния

Теоретична гимназия „Григоре Мойсейл” се намира в средата на Тимишоара, най-големият град в западната част на Румъния, в регион, в който се преплитат повече от пет етнически култури (унгарска, немска, сръбска, ромска и разбира се румънска). Нашето мото е „Височините могат да бъдат достигнати чрез старание“. Мисията на нашето училище е да насърчава високи постижения в образованието, развиване на интелигентност, чувствителност, отговорност и креативност, като по този начин подготвяме нашите ученици за всички аспекти от живота на възрастните.

Преподаваме на повече от 1800 ученици - начално училище (на възраст от 6 до 11 години), средношколци (на възраст от 11 до 14 години) и гимназисти (на възраст от 14 до 18 години). Всяка година те получават много награди и признания на национални, окръжните и местните училищни конкурси.

Лице за контакт: Теодора Юрка
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

CPIP - Румъния

Центърът за насърчаване на ученето през целия живот - CPIP е неправителствена, нестопанска институция, която работи вобразователна и социална област от 2005 г. насам.

CPIP посвещава своята дейност на включване на принципа на равни възможности за всички граждани в публичните политики и свързаните с тях практики като неразделна част от процеса на демократизация и създаване на отворено общество във всички области, свързани с ученето през целия живот.

Подкрепяме инициативи и изпълняваме програми и проекти, които целят сътрудничество и иновации за добри практики в тази област. Участваме в европейски инициативи и след това прилагаме разработените продукти и резултати на местно ниво в ежедневната си дейност.

Лице за контакт: Ана Танасе
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.