Езикова креативност

Информация

№: 2019-1-BG01-KA201-062354
Програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.11.2019 – 31.10.2021

Erasmus